News

Dlžníci

Veriteľ:
RNDr. František Pomorský

Dlžníci:
- Geológia PaB, s.r.o. Spišská Nová Ves