News

Stavebný dozor

inžinierske stavby - špecializácia geológia, geotechnika, razenie a výstavba tunelov 

 tunely Čebrať, Ovčiarsko, Žilina a Višňové (Dubná Skala)