News

GeológiaIrán 2010 - vyhľadávanie ložísk Fe rúd a Au
 
12


Jahodná - Kurišková - geologický prieskum na U a Mo rudy
   

  :) a link na článok pre tých, ktorí hovoria maďarsky
  http://www.boon.hu/uraniumot-fognak-banyaszni-kassa-mellett/2190992

  Tunel Bôrik - geologický dozor počas razenia tunela na D1
    


   D1 Jablonov - Studenec - geologický dozor projektanta počas výstavby diaľnice
     


    Čierna Hora 2013 - geologické posúdenie pred výstavbou napájacej stanice na železnici